ZingTruyen.Com

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Tiểu thuyết

72395

Đang cập nhật

20-01-2023

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

7199 lượt thích / 72395 lượt đọc
TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI .-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---.. ☆ Tác giả: Tô Hoài Hoang ☆ Thể loại: Đam mỹ, cùng sống lại, hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược tra, thanh xuân vườn trường, nghiệp giới tinh anh, làm giàu, niên hạ, cường cường, HE ☆ Chuyển ngữ: Trầm Yên ☆ Tình trạng: On-going (Bản chuyển ngữ phi thương mại, vui lòng không repost dưới mọi hình thức) ☆ Bìa dùng tạm, sẽ đổi khi chủ nhà tìm được chỗ làm bìa ưng - .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- -- [Công cặn bã sau chuyển thành chó trung thành x thụ điềm tĩnh biết nỗ lực]

Danh sách chương Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài