ZingTruyen.Com

Tịch Ngữ: Ân Đền Oán Trả

Kinh dị

163

Đang cập nhật

27-11-2022

Tịch Ngữ: Ân Đền Oán Trả

17 lượt thích / 163 lượt đọc
Trong tập văn án này, có thật, có giả, có câu chuyện được ghi lại từ hồ sơ vụ án, cũng có câu chuyện được ghi chép lại qua lời kể của người đời. Nếu bạn tin thì nó là thật, bạn không tin thì nó là giả. Mình cũng chỉ là một bút nô, lưu lại nhiều nhất những gì mình có thể. Hi vọng bạn có hứng thú và lan truyền tập truyện này đến những người khác.