ZingTruyen.Com

Tao Nhi Tử

Ngẫu nhiên

27941

Đang cập nhật

06-01-2023

Tao Nhi Tử

432 lượt thích / 27941 lượt đọc
Thể loại: Đam mỹ, song tính, thô tục... Truyện do bạn Shinochana edit, mình đã xin phép bạn ấy cho mình đăng lại Mình có edit lại một chút (35%) nhưng chủ yếu là bản của bạn Shinochana (65%)

Danh sách chương Tao Nhi Tử