ZingTruyen.Com

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

Fanfiction

1833651

Hoàn thành

28-07-2022

[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

137090 lượt thích / 1833651 lượt đọc
written by jeontaehyung_kim. không đồng ý chuyển ver. ______ "Taehyung, yêu em khó vậy sao?" Bắt đầu: 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc: 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐. Beta bởi @banberry.

Danh sách chương [Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?