ZingTruyen.Com

Bông Hoa Đỏ Cuối Cùng

Tâm linh

816

Đang cập nhật

04-12-2022

Bông Hoa Đỏ Cuối Cùng

70 lượt thích / 816 lượt đọc
Đây là bộ truyện Allisagi Liên quan đến 53% trong truyện Blue Lock Đôi lúc truyện sẽ có sạn vì viết văn không được hay cho lắm.Dù cũng nằm trong đội tuyển văn:)) Không có nhiều kinh nghiệm khi viết nên thông cảm