ZingTruyen.Com

seoksoo | accident

Fanfiction

43999

Đang cập nhật

31-01-2023

seoksoo | accident

5897 lượt thích / 43999 lượt đọc
hong jisoo phát hoảng khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai. ai mà ngờ rằng chỉ là tình một đêm có thể để lại hậu quả như thế này cơ chứ... -------- /// ooc, pregnant!au, (hơi) bad words và có nội dung 18+ (hông có smut cháu đảm bảo, tại cháu hông biết viết 👍🏻)

5 chương mới nhất truyện seoksoo | accident