ZingTruyen.Com

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

Bí ẩn

508256

Đang cập nhật

24-10-2021

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

17733 lượt thích / 508256 lượt đọc
Thứ nhất, vì quá yêu couple Cẩm - Sách nên mình muốn lọc riêng những khoảnh khắc của họ trong từng chương. Mình không quan tâm đến vấn đề logic, chỉ cần xuất hiện cả hai thì mình sẽ tách ra. Thứ hai, vì mình trích từ nhiều nguồn nên nếu editor có đọc được thì cũng mong các bạn hãy thông cảm cho trái tim của một hủ nữ vì trót yêu Cẩm - Sách quá nhiều nha!!!

Danh sách chương [S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách