ZingTruyen.Com

Người Tình Cũ |TaeKook|

Huyền ảo

669252

Hoàn thành

10-08-2021

Người Tình Cũ |TaeKook|

27886 lượt thích / 669252 lượt đọc
'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!' - "21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy!" - "Công dân Kim TaeHyung đã quả cảm hi sinh..." Au: iabb2131 (B) Thể loại: HE/Đam mĩ/Ngọt sủng/Biến cố/Vụ án/H/Sinh tử văn(mới)... - Longfic - two part -

Danh sách chương Người Tình Cũ |TaeKook|