ZingTruyen.Com

Minh Hôn

Tâm linh

8488

Đang cập nhật

11-07-2020

Minh Hôn

279 lượt thích / 8488 lượt đọc
Từng nghe về hủ tục Minh Hôn nhưng tôi chưa từng tận mắt thấy nên có chút không tin. Trên đời này đào đâu ra chuyện người sống sờ sờ lại đồng ý lấy một người đã chết bao giờ không? Nghe đã thấy vô cùng phi lý rồi.