ZingTruyen.Com

Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc

Tiểu thuyết

116797

Hoàn thành

14-03-2022

Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc

10675 lượt thích / 116797 lượt đọc
Thể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt. Mọi người không thích thì mau quay đầu nha ^_^ cám ơn nhiều! Edit: Cáo Beta: Group Thú Quản lý: Chó Design: Rồng và Đào Nguồn raw: Tận Thế-ing
Tags: vamat

Danh sách chương Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc