ZingTruyen.Com

[KookV/KooKtae] Sinh con cho tình một đêm.

Ngẫu nhiên

23717

Hoàn thành

29-01-2023

[KookV/KooKtae] Sinh con cho tình một đêm.

1532 lượt thích / 23717 lượt đọc
Truyện được chuyển ver. Tên gốc: Nha! Có bầu rồi. Couple gốc: Lôi Nghị x Cố Dương. Tác giả: Thần Điện Tế Ti. Tên chuyển ver: Sinh con cho tình một đêm. Couple chuyển ver: Jeon Jungkook x Kim Taehyung. Category: Sinh tử văn, ngọt, điền văn. Lưu ý: Đây chỉ là truyện không có ý xúc phạm đến ai. Đây là bộ fic tớ chuyển ver chứ không phải là bộ fic mà tớ tự sáng tạo ra, nếu có sự khiếu nại thì tớ sẽ xóa fic. Ngày bắt đầu: 12/09/2022. Ngày hoàn thành: 30/11/2022.

5 chương mới nhất truyện [KookV/KooKtae] Sinh con cho tình một đêm.