ZingTruyen.Com

[Jensoo] Tổng giám đốc các người là tình nhân tôi bao dưỡng

Fanfiction

10877

Đang cập nhật

28-01-2023

[Jensoo] Tổng giám đốc các người là tình nhân tôi bao dưỡng

414 lượt thích / 10877 lượt đọc
Một người là tổng tài của cả một tập đoàn lớn, lạnh lùng, uy nghiêm, cao cao tại thượng trước mặt tất cả mọi người. Một người là trưởng phòng của tập đoàn đó. Vậy quan hệ bí ẩn của hai người là như thế nào? Cùng chờ xem!