ZingTruyen.Com

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân

Ngẫu nhiên

15785

Đang cập nhật

01-12-2022

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân

1306 lượt thích / 15785 lượt đọc
Thiếu niên nam kỹ được một vị đại quan quý nhân để mắt đến. Nhưng Đại quan nay đến kỹ viện không tìm hoan lạc mà lại chỉ đi đánh mông người ta. Thể loại: Huấn văn, đam mỹ,...