ZingTruyen.Com

[Harukyu]-Tạm Drop- CẠM BẪY YÊU THƯƠNG

Kinh dị

587

Đang cập nhật

24-11-2022

[Harukyu]-Tạm Drop- CẠM BẪY YÊU THƯƠNG

70 lượt thích / 587 lượt đọc
-Tôi làm mọi thứ đều là vì cậu -Tôi yêu cậu không tả xiết..Không có từ ngữ nào trên đời diễn tả được rằng tôi yêu cậu như thế nào? -Tôi sẽ không để ai chạm vào cậu..hay có được cậu... -Tôi yêu cậu đến phát điên đó cậu biết không?

5 chương mới nhất truyện [Harukyu]-Tạm Drop- CẠM BẪY YÊU THƯƠNG