ZingTruyen.Com

Gọi em là người nhà - Taekook

Fanfiction

296166

Đang cập nhật

27-11-2022

Gọi em là người nhà - Taekook

22264 lượt thích / 296166 lượt đọc
-Học trưởng Kim Taehyung đã mê mệt em rồi phải không ? - ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được. ... - Bạn học Jeon là cái gì của học trưởng Kim vậy. - Họ là người nhà đấy. - Họ là anh em sao ? - Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Jeon hỏi học trưởng duy nhất một câu. - Hỏi ? - " Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới ?" ______ Thanh xuân vườn trường + HE.

Danh sách chương Gọi em là người nhà - Taekook