ZingTruyen.Com

-Giữa hòa bình luôn có chiến tranh- (AU)

Kinh dị

96

Đang cập nhật

02-12-2022

-Giữa hòa bình luôn có chiến tranh- (AU)

15 lượt thích / 96 lượt đọc
Việt Nam là 1 người,à không,1 countryhuman theo chủ nghĩa phát xít.Sau WW2,tất cả những người kể cả Countryhuman theo chủ nghĩa phát xít đều phải thề ko làm như thế nữa.Sau lời thề đó 3 năm,Việt Nam đâm ra chán,đúng lúc đó thì UN nhờ cậu đến dạy học ở 1 ngôi trường đào tạo Countryhumans vì thiếu nhân lực.Việt Nam cũng đồng ý vì ko có gì làm.Xui thay,cậu lại chủ nhiệm đúng khoa Tư Bản.Cậu thầm chửi rủa UN mà ko biết có nhiều gian nan đang chờ cậu.

5 chương mới nhất truyện -Giữa hòa bình luôn có chiến tranh- (AU)

Danh sách chương -Giữa hòa bình luôn có chiến tranh- (AU)