ZingTruyen.Com

[Full Edit] Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc

Bí ẩn

511226

Hoàn thành

10-02-2020

[Full Edit] Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc

18847 lượt thích / 511226 lượt đọc
Tên khác: Thì ra vẫn luôn có anh (原来一直有你) Tên Hán Việt: Bàn thạch khai xuất phù tang hoa (磐石开出扶桑花) Tác giả: Bạch Nhất Mặc (白一墨) Thể loại: hiện đại, phá án, sủng Độ dài: 129 chương chính văn Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/ban-thach-no-ra-hoa-dam-but-WCiojHCVfCHdjVoG Nguồn tiếng Trung: http://www.ggdown.com/33/33316/ Vai chính: Tang Cẩn, Bàng Lỗi Vai phụ: Mãn Thành Uy *Chú thích: Phù tang là hoa dâm bụt, chữ Cẩn trong tên của nữ chính cũng mang ý nghĩa đó.

Danh sách chương [Full Edit] Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặc