ZingTruyen.Com

[Edit] [TomDra] Chúa tể Hắc ám, xin hãy tha cho

Fanfiction

27920

Đang cập nhật

02-12-2022

[Edit] [TomDra] Chúa tể Hắc ám, xin hãy tha cho

4393 lượt thích / 27920 lượt đọc
Tên gốc: Hắc Ma Vương, cầu buông tha. Tác giả: Ái Tại Tức Duyên Tiền Tình trạng bản gốc: Hoàn. Số chương: 96 + 0 PN. Tình trạng bản edit và beta: Đang tiến hành. Link convert: https://wikidichvip.net/truyen/hp-hac-ma-vuong-cau-buong-tha-WkiGoe8h7Dvn7cbd Qt trên Wattpad: https://www.wattpad.com/story/129165191-hp%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-ch%C3%BAa-t%E1%BB%83-h%E1%BA%AFc-%C3%A1m-c%E1%BA%A7u-bu%C3%B4ng-tha Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ phục vụ với mục đích phi thương mại. Xin đừng tự ý đem ra ngoài.

5 chương mới nhất truyện [Edit] [TomDra] Chúa tể Hắc ám, xin hãy tha cho