ZingTruyen.Com

[Duyên Gái] Càn Khôn Xoay Chuyển

Kinh dị

1890

Đang cập nhật

05-02-2023

[Duyên Gái] Càn Khôn Xoay Chuyển

349 lượt thích / 1890 lượt đọc
Tác giả: Dã Hạc Thể loại: Duyên gái, kinh dị, 1x1 Nhân vật: Vũ Ngọc Đài Trang x Huỳnh Nam Phương Tác phẩm lấy bối cảnh vào khoảng những năm 45-60s, Nam kì. Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.