ZingTruyen.Com

(ĐN OP Drop) Song Thần Xuyên Không

Siêu nhiên

3945

Hoàn thành

19-08-2022

(ĐN OP Drop) Song Thần Xuyên Không

270 lượt thích / 3945 lượt đọc
Nếu như hai vị Thượng Cổ Thượng Thần xuyên không thì sẽ ra sao? Lần đầu viết nên mn thông cảm😅😅 Ship Marco x Ace Law x Luffy Zoro x Sanji Robin x Nami Daniel x....... Artemis x ...... Cùng một số cặp phụ khác Lưu ý sẽ có một số nhân vật occ *lưu ý T/g chỉ viết cho vui:)* Tình trạng hiện tại: Drop vĩnh viễn

5 chương mới nhất truyện (ĐN OP Drop) Song Thần Xuyên Không

Danh sách chương (ĐN OP Drop) Song Thần Xuyên Không