ZingTruyen.Com

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

Fanfiction

94637

Đang cập nhật

03-12-2022

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?

15151 lượt thích / 94637 lượt đọc
Izuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nhất. Mắc gì lúc nào hắn cũng là thằng khốn vậy hả? Truyện được viết bởi tác giả Kariekaria chỉ đăng tải tại wattpad

5 chương mới nhất truyện (DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?