ZingTruyen.Com

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục Hôn

Truyện teen

180413

Hoàn thành

01-04-2022

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục Hôn

10503 lượt thích / 180413 lượt đọc
Tác Giả: Lưu Thủy Thủy Editor: DevilsNTT Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nói nhảm lão bản tửu lầu A công x ngoài lạnh trong nóng giáo viên nhân dân O thụ Hạ Phỉ × Tạ Thư Diễn Tình trạng bản gốc: Hoàn (43 chương) Tình trạng Edit: Hoàn -Tác phẩm đầu tay, còn nhiều sạn. Xin cân nhắc trước khi đọc. #NTT

5 chương mới nhất truyện [ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục Hôn