ZingTruyen.Com

{ Countryhumans } : The psychological manipulator // AllVietNam\\

Hành động

908

Đang cập nhật

26-01-2023

{ Countryhumans } : The psychological manipulator // AllVietNam\\

157 lượt thích / 908 lượt đọc
" Một ngày nào đó ta sẽ bắt họ phải trả giá đúng với những gì mà họ đã làm với ta " " Tôi không cần sự thương hại của mấy người " " Cút hết đi đồ giả tạo " Truyện này có thể có ss2 ( chỉ là dự tính ) Ngày viết : 6/1/2023 Ngày kết thúc ??/??/???? Truyện thuộc AU riêng của tôi đừng soi mói Không có ý xúc phạm Quốc Gia hay Tổ Chức nào Xin nhắc lại không có ý xúc phạm QUỐC GIA hay TỔ CHỨC nào Thể loại : Tội phạm, sở cảnh sát, AllNam, Lạnh lùng thụ, Cường thụ, Giả tạo thụ-đa dạng công ( Trích từ " kinh nghiệm dẫn đến thành công" của ShiYann31 và Google ) NamxNam Tên truyện được tôi lấy ý tưởng từ cuốn sách " Tâm lý học kẻ tội phạm " CÁC BẠN ĐANG THEO DÕI TRUYỆN COUNTRYHUMANS : The psychological manipulator

5 chương mới nhất truyện { Countryhumans } : The psychological manipulator // AllVietNam\\