ZingTruyen.Com

[Countryhumans] Souvenirs

Tâm linh

930

Đang cập nhật

04-09-2022

[Countryhumans] Souvenirs

183 lượt thích / 930 lượt đọc
"Ngươi lại nỡ vấy bẩn cánh sen? Ngươi lại nỡ hóa ân thành oán? Âm và dương, muôn thuở đối nghịch. Sống và chết, chẳng thể đổi thay. Xin đừng lưu luyến người trần thế, Xin hãy trở về chốn âm ti."

5 chương mới nhất truyện [Countryhumans] Souvenirs