ZingTruyen.Com

(BHTT) (Thuần Việt) Cò lả

Kinh dị

5095

Đang cập nhật

22-01-2023

(BHTT) (Thuần Việt) Cò lả

936 lượt thích / 5095 lượt đọc
Tên truyện: Cò lả Thể loại: duyên gái, bhtt, thuần Việt, kinh dị, HE Tác giả: Hatudi12 Lưu ý: Đây là truyện kinh dị theo kiểu Việt Nam, mọi cách hành pháp, bùa chú đều đã được tham khảo và đôi khi biến tấu lại. ... Con cò là cò bay lả Lả bay la... Bay từ là...từ cửa phủ Bay ra...là ra cánh đồng... "Giấy tiền vàng mã này cô định đốt cho ai vậy đa?" "Đốt cho oan hồn đang vất vưởng ở đây." "Oan hồn à? Trời đất, ở cái bãi tha ma này có biết bao nhiêu là oan hồn." "Không phải. Đó là oan hồn của một người mà tôi thương."

Danh sách chương (BHTT) (Thuần Việt) Cò lả