ZingTruyen.Com

[BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân

Kinh dị

59584

Đang cập nhật

29-01-2017

[BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân

3048 lượt thích / 59584 lượt đọc
Truyện có tình tiết máu me... cân nhắc kĩ trước khi đọc :*** Cảm ơn bạn dụ thụ đáng yêu @LinhTheGirl đã des bìa cho nè :xxx

5 chương mới nhất truyện [BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân