ZingTruyen.Com

[BHTT - EDIT][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu

Tiểu thuyết

371372

Hoàn thành

21-10-2022

[BHTT - EDIT][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu

50928 lượt thích / 371372 lượt đọc
•Tác phẩm: Kính Vị Tình Thương •Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu •Editor: pastanista •Tích phân: 931,289,664 •Thể loại: Cung đình quyền mưu, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, chậm nhiệt, HE •Nhân vật chính: Khất Nhan A Cổ Lạp (Tề Nhan) x Nam Cung Tĩnh Nữ (Trăn Trăn) •Nguồn convert: https://wikidth.net/truyen/kinh-vi-tinh-thuong-XoV3MlS4CBf9twOw (đã được sự cho phép của converter Uyên)

Danh sách chương [BHTT - EDIT][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc Tiếu