ZingTruyen.Com

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

Tiểu thuyết

441526

Hoàn thành

03-10-2022

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

43156 lượt thích / 441526 lượt đọc
Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân. Nhân vật chính: Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch.

5 chương mới nhất truyện [BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên