ZingTruyen.Com

[AOV]Xuyên không thành nam phụ đam mỹ

Fanfiction

6095

Hoàn thành

26-06-2022

[AOV]Xuyên không thành nam phụ đam mỹ

746 lượt thích / 6095 lượt đọc
Để đem lại hoà bình đã có rất nhiều người hi sinh trong trận chiến với vực hỗn mang. Bright, tulen, laville và allain đã hi sinh. Họ xuyên qua thế giới khác, cuộc sống của họ sẽ ra sao?

5 chương mới nhất truyện [AOV]Xuyên không thành nam phụ đam mỹ

Danh sách chương [AOV]Xuyên không thành nam phụ đam mỹ