ZingTruyen.Com

12chòmsao || Hôm nay trong cậu có mưa không ?

Truyện teen

51

Đang cập nhật

19-01-2023

12chòmsao || Hôm nay trong cậu có mưa không ?

9 lượt thích / 51 lượt đọc
Những con người tưởng lạ mà quen, tưởng xa lại thân thuộc... Họ là những khách quen của trạm dừng chân 07, là những con người bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cơn mưa không tạnh. " Hôm nay mình mệt lắm... còn cậu..? Hôm nay trong cậu có mưa không ? " ; Hôm nay là 20-1-2023 nơi trạm xe đón những khách đầu tiên ~ ; Trong truyện có những tình tiết rất gây khó chịu vì sự thụ động và nhu nhược của nhân vật. Sẽ rất khó chịu nên cậu hãy cân nhắc trước nhé ~

Danh sách chương 12chòmsao || Hôm nay trong cậu có mưa không ?