ZingTruyen.Com

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

Ma cà rồng

93930

Đang cập nhật

06-06-2022

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

4353 lượt thích / 93930 lượt đọc
Gửi các bạn độc giả, fic 12cs này là do mình viết hồi non tay, mới bắt đầu viết truyện nên phần đất diễn rất rất không đều. Về sau mình sẽ cố gắng phân chia hơn, nhiều lần muốn bỏ fic nhưng nhiều bạn đang chờ nên không drop được nên ráng tiếp tục, các bạn thông cảm. Nữ: Libra, Capricorn, Aries, Cancer, Aquarius, Gemini. Nam: Leo, Sagittarius, Virgo, Scoprio, Taurus, Pisces.

5 chương mới nhất truyện (12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.